Kortermajade ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, paigaldus ja müük

Pakume üle Eesti renoveeritavatele kortermajadele erinevate ventilatsioonisüsteemide terviklahendusi projekteerimisest paigaldamiseni

kortermajade-ventilatsioonisüsteemide-ehitus

Meil on kogemust üle 20 aasta ning oleme uue ventilatsioonisüsteemi rajanud enam kui 100. kortermajas üle Eesti

Toimiv ventilatsioonisüsteem

Toimiv ventilatsioonisüsteem on asendamatu igas kortermajas. Oleme teile abiks kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisel ja süsteemi valikul. Meie tootevalikus on üle 10000 erineva ventilatsioonitoote, mille hulgas on seadmed ja süsteemid, lisaseadmed ja tarvikud nii ehituseks kui hoolduseks. Firmadelt Vents, Blauair, Aereco, Aldes jm.

50% ehk valdav enamus Eesti elanikest elab kortermajades, mis on ehitatud enam kui 30 aastat tagasi ning vajavad renoveerimist. Sealjuures on Eestis on renoveerimist vajavate majade hulk erakordselt suur. Need on aga majad, kus ei ole korralikku ventilatsiooni. Viibides enamuse ajast siseruumides, omab sisekliima ja siseruumide õhu kvaliteet põhjamaade inimeste elus olulist osa.
Suurimaks probleemiks on, et elamud on ehitatud loomuliku ventilatsiooniga, mis mõjutab märkimisväärselt sisekliimat. See põhineb loomulikul õhuliikumisel, mis toimub akende ja ukseavade kaudu. Kuid see võib olla vähem energiasäästlik ning ei pruugi alati tagada piisavat õhuvahetust. Praegusaja põhipuudused renoveerimata kortermajade ventialstioonisüsteemides on ebatihedad ehituslikud kanalid, ummistunud lõõrid ja suletud restid. Samuti väheneb loomulik õhuvahetus väga oluliselt akende vahetusega.
Ventilatsiooniprobleemid on mureks paljudes kortermajades, kus akendele tekib öö jooksul kondensvesi ning laenurkades võib kohata õhuringluse puudumisest tekkinud hallitusplekke.
Ventilatsiooni renoveerimist tuleb alustada olemasoleva olukorra selgitamise, ventilatsioonikanalite uurimise ja kaardistamisega. Korralik ventilatsioonisüsteem saab alguse korralikust ja läbimõeldud projektist, kus arvestatakse juba võimalikke kortermaja eripärasid ja takistusi. Ventilatsiooni projektis võime ette näha soojustagastusega või ilma soojustagastuseta ventilatsioonilahenduse. Projekteerimine aitab täpsemalt hinnata ka orienteeruva investeeringu süsteemi väljaehitamiseks.

Ventilatsioonisüsteemide parendamine võib olla vajalik mitmetel põhjustel

Energiasääst ja tõhusus

Vanad ventilatsioonisüsteemid võivad olla vähem energiatõhusad ja kulukad. Uuendatud süsteemid kasutavad kaasaegseid tehnoloogiaid, nagu energiatõhusad ventilaatorid ja soojusvahetid, mis vähendadavad oluliselt energiakulusid.

Siseõhu kvaliteet

Vananenud süsteemid võivad olla vähem efektiivsed õhusaasteainete, tolmu ja allergia põhjustajate eemaldamisel. Uuendatud süsteemid filtreerivad sissepuhkeõhku ning tagavad tervislikuma siseõhu kvaliteedi.

Ohutus ja tervis

Vananenud süsteemid võivad tekitada niiskuse probleeme, mis võib soodustada hallitust ja niiskuskahjustusi. Samuti võivad ebapiisava ventilatsiooni tõttu tekkida terviseprobleemid, eriti allergikutele ja astmahaigetele. Uuendatud süsteemid vähendavad oluliselt selliseid riske.

Töökindlus

Vanad süsteemid võivad olla altid tõrgetele ja riketele, mis võivad mõjutada sisekliimat ja elanike mugavust. Uus ja kaasaegne ventilatsioonisüsteem tagab parema õhuvahetuse ja süsteemi töökindluse.

Müra ja vibratsioon

Vanad ventilaatorid või muud seadmed võivad tekitada liigset müra ja vibratsiooni, mis võib olla häiriv elanikele. Uued süsteemid on kindlasti müravabamad.

Kohandatavus

Kaasaegsed ventilatsioonisüsteemid võimaldavad sageli paindlikumat juhtimist ja reguleerimist vastavalt elanike vajadustele. See võib hõlmata erinevate ruumide eraldi kontrolli või automaatset reguleerimist vastavalt välisõhu tingimustele.

Lihtsad ja innovatiivsed lahendused

Millist ventilatsioonilahendust kortermajades kasutada?

Loomuliku ventilatsiooni korrastamine ning värskeõhuklappide lisamine
Korteri akendele või välisseintesse paigaldatakse värskeõhuklapid. Võimalik on ka lahendus, kus värskeõhuklapp paigaldatakse radiaatori taha. See võimaldab välisõhu ülessoojendamist enne ruumi sisenemist. Selle lahenduse puhul võib vajalik õhuvooluhulk tagatud olla nii madalatel temperatuuridel ja ka alumistel korrustel. Et tagada vajalik õhuvahetus, tuleb paigaldada värskeõhuklapp koos väljatõmbeventilaatoriga.

Mehaaniline väljatõmme köögist ja sanitaarruumidest, värskeõhuklappide lisamine
Kööki paigaldatakse pliidikubu, sanitaarruumidesse väljatõmbeventilaatorid, magamistubadesse ja elutuppa värskeõhuklapid.

Korteripõhine sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon
Soojustagastiga ventilatsiooniseade paigaldatakse esikusse, kööki või panikpaika. Värske õhk võetakse läbi välisseina. Sissepuhkeõhk suunatakse elutuppa ja magamistubadesse. Õhujaotajatena kasutatakse seinapealseid- või laeplafoone. Väljatõmbeõhk juhitakse ära köögist, vannitoast ja WC-st plafoonide kaudu ning köögist pliidikubu kaudu. Heitõhk juhitakse olemasolevasse ventilatsioonikanalisse.

Ruumipõhine sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon
Suure effektiivsusega ühe toa või väikese korteri ventilatsiooniks. Paigaldakse välisseintesse.
Seadmeid on kahte varianti:
- rekuperatiivsevse soojustagastiga seade, mille abil sissepuhe ja väljatõmme toimuvad üheaegselt;
- regeneratiivse soojustagastiga seade, mis töötab paaris ning üks seade tõmbab õhu välja ja teine puhub sisse. Sel ajal üks soojustagasti soendab sissepuhkeõhku ja teist soojustagastit soojendatakse väljatõmbeõhuga. Kindlaks määratud aja möödudes seadmete rollid vahetuvad ja ülessoojenenud soojustagasti soojendab sissepuhkeõhku.
Selleks et õhk vahetuks ka WC-s ja vannitoas, paigaldatakse koht-väljatõmbeventilaator, mis töötab siis, kui neid ruume kasutatakse.

Tsentraalse seadmega väljatõmbeventilatsioon
Soojustagastiga ventilatsiooniseade paigaldatakse hoone sisse (näiteks pööningule, keldrisse või katusele). Väljatõmbeventilaator ühendatakse magistraalkanaliga, millega omakorda ühendatakse korterite väljatõmbeharud. Tavaliselt töötab ventilatsiooniseade pidevalt. Süsteemiga saab kalorifeeri abil ühendada ka soojuspumba, mis juhib väljatõmbeõhu soojust kesksesse soojatarbevee- ja soovi korral ka vesiküttesüsteemi.

Mõned teostatud objektid

Ventilatsiooni paigaldustööd:
Võidu 70, Rakvere – kortermaja, 60 korterit
CR Jakobsoni tn 10-2, Tallinn – kortermaja
Anni tn 6, Tallinn – 9 korruseline kortermaja
Teenuste 4, Tabasalu – 9 korruseline kortermaja
Õismäe tee 111, Tallinn – 16 korruseline kortermaja
Sütiste tee 30, Tallinn – 9 korruseline kortermaja
Redise tn 9, Tallinn – kortermaja, 18 korterit
Rivi tn 4, Tallinn – kortermaja, 121 korterit
Tööstuse 47d, Tallinn – äri-ja eluhoone, 72 korterit
Koskla 2, Tallinn – kortermaja
Vabaduse 16, Kohila – äri- ja eluhoone
Tööstuse 16, Tallinn – kortermaja
Graniidi 25, Tallinn – kortermaja
Keskuse 22, Tallinn – kortermaja
Maakri 42, Tallinn – kortermaja
Keava 7, Tallinn – kortermaja, 15 korterit
Tammsaare tee 118C, Tallinn – kortermaja
Jahu 5, Tallinn – kortermaja
Piibelehe 14, Vaida – kortermaja

Eriosade projekteerimine:
Kadrioru Plaza, Tallinn (elu-ja ärihoone) – kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimine
Säby kortermaja, Rootsi – kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooniosade projekteerimine
Jakobsberg hoonestik, Rootsi – kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooniosade projekteerimine
Võidu 70, Rakvere – ventilatsiooni projekteerimine
CR Jakobsoni 10-2, Tallinn – ventilatsiooni projekteerimine
Mahlamäe tn. 7, Rapla – ventilatsiooni projekteerimine
Kungla 28-1, Tallinn – ventilatsiooni projekteerimine
Rullbanan 1 kortermaja, Rootsi – kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooniosade projekteerimine
CR Jakobsoni 10-3, Tallinn – kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooniosade projekteerimine

Soovid rohkem lisainfot?

Täpse hinnapakkumise saamiseks või lisaküsimuste korral võta meiega ühendust