Aereco EMM² värskeõhuklapp aknaraami

Aereco EMM² värskeõhuklapp aknaraami

Seeriad:

Toote info

EMM² tüüpi täisautomaatne õhu juurdevooluseade – see on õhuava hermeetilistele akendele.

Reguleerimine

  • MM õhuava peamine osa-niiskustundlik andur-riba, mille pikkus muutub sõltuvalt suhtelisest õhuniiskusest, reguleerides ventiili sulgumise aset. Õhuava hakkab avanema 35% suhtelisel õhuniiskusel ja avaneb täielikult, kui õhubiiskus kasvan 70%-ni. Niiskustundlikud andur-ribad reguleeritakse tehases vastavalt paigalduskoha kliimatingimustele.
  • EMM mudelid on varustatud lukustusfiksaatoriga, millel on 3 asendit -miinimum,-automaatne ja maksimum.
  • Miinimum asendi abil võib tugeva tuule või eriti madalate välistemperatuuride puhul õhu juurdevoolu seadmed ajutiselt käsitsi sulgeda minimaalseltavatud asendisse.
  • Pärast välistingimuste muutumist tuleb need jälle seada automaatsesse asendisse, sest kinniste õhuavade puhul võib õhuringlus ruumides muutuda minimaalseks ning suhtelise õhuniiskuse kasvades võib ruumides kindenseeruda niiskus ja kahjustada konstruktsioone.
  • Akna õhuava välisküljele paigaldatakse AEA tüüpi putukatõrjevõrguga väliskate.
  • AEA731  25x400mm

Paigaldamine

Paigaldatakse akna ülemisse ossa ning see avaneb sõltuvalt õhuniiskuse tasemele siseruumides.

Õhu läbilaskevõime

EMM² paigaldatakse akna ülemisse ossa ning see avaneb sõltuvalt õhuniiskuse tasemele siseruumides.

õhulaskeläbivõime

 

Hooldus

  • Soovitame õhumooduli pealt vähemalt 4 korda aastas tolmu pühkida.
  • Ehitustööde ajal võivad erinevad lenduvad materjalid sattuda õhu ava kaudu moodulisse ja segada selle tööd. Seetõttu soovitame sellist tööde puhul seadmed kinni katta või demonteerida.

Garantii

  • Õhumooduli garantii 2a alates mooduli paigaldusest.

Tehniline info

Tooteinfo (inglise keelne)

Kasutusjuhend

EMM2_kasutusjuhend (inglise keelne)