VENTS KSB 160

VENTS KSB 160

Soojus- ja heliisolatsiooniga korpuses tsentrifugaalventilaator. Maksimum vooluhulk kuni 435 m³/h.
KSB ventilaatorite disain võimaldab neid kasutada äri-, kontori- ja muude avalike või tööstusruumide sisse- ja väljatõmbeventilatsioonisüsteemides, kus on kõrged nõuded müratasemele ja piiratud paigaldusala. Paigaldus ruumides on ette nähtud ripplae kohal.
Sobib ühendamiseks Ø 100 kuni 315 mm ümarate kanalitega.

Seeriad:

Toote info

Disain
Ventilaatori korpus on valmistatud tsingitud terasplekist ning varustatud soojus- ja heliisolatsioonimaterjaliga. Ümmargused ühendustorud on varustatud kummitihenditega.

Mootor
Tagurpidi kumerate labadega tsentrifugaal tiiviku jõuallikaks on 2-pooluseline välise rootoriga asünkroonne mootor. Mootorid on varustatud sisseehitatud termilise ülekuumenemiskaitsega ja automaatse taaskäivitusega. Mootori kuullaagrid koos selektiivse määrdeõliga tagavad vähese müra ja hooldusvaba ventilaatori töö. KSB…M mudeli mootor on vibratsiooni ja müra vähendamiseks paigaldatud kummist vibratsioonivastastele kinnitustele. KSB…S tähisega mudelid on varustatud suure võimsusega mootoritega.

Juhtimine
Sujuv või astmeline kiiruse reguleerimine sujuva- või autotrafo kiiruse regulaatoriga.
Sama regulaatoriga võib ühendada mitu ventilaatorit tingimusel, et koguvõimsus ja töövool ei ületa kiiruse regulaatori parameetreid.

Paigaldamine
Ventilaator on disainitud paigaldamiseks ventilatsioonisüsteemis sobiva läbimõõduga õhukanalisse mis tahes punktis ja mis tahes nurga all. Ventilaator kinnitatakse hoone külge tugede, riputuskonksude või painduvate ühenduste kasutamisel kinnituskonksude abil. Ventilaatori saab paigaldada mis tahes asendisse õhuvoolu suuna suhtes, mis on näidatud ventilaatori korpusel oleva osutiga. Ventilaatorile tuleb tagada juurdepääs hoolduseks.

ELEKTROONILISE TEMPERATUURI JA JUHTIMISMOODULIGA VENTILAATOR (U VALIK)

Ideaalne lahendus püsivat temperatuuri reguleerimist nõudvate ruumide, nt kasvuhoonete ventilatsiooniks. Ventilaator koos elektroonilise temperatuuri ja kiiruse reguleerimis mooduliga tagab mootori kiiruse (vooluhulga) automaatse reguleerimise sõltuvalt õhukanalis või ruumis olevast õhutemperatuurist.

Ventilaatori esipaneelil on järgmised juhtnupud:
* kiiruse juhtnupp mootori kiiruse reguleerimiseks;
* termostaadi juhtnupp temperatuuri seadepunkti seadmiseks;
* termostaadi märgutuli.

Ventilaator on saadaval kahes versioonis:
* ventilaatori õhukanalisse integreeritud temperatuurianduriga (valik U/U1);
* koos välise temperatuurianduriga, mis on kinnitatud 4 m pikkuse kaabli külge (Un / U1n).

VENTILAATORI JUHTIMISE LOOGIKA KOOS ELEKTROONILISE TEMPERATUURI JA KIIRUSE REGULEERIMISE MOODULIGA

Seadistage soovitud õhutemperatuur (termostaadi seadepunkt), keerates termostaadi juhtnuppu. Seadistage nõutav minimaalne tiiviku kiirus (õhuvool), keerates kiiruse reguleerimise nuppu. Mootor lülitub maksimaalsele kiirusele (maksimaalne õhuvool), kui temperatuur saavutab ja ületab seatud temperatuuri seadepunkti.
Mootor lülitub eelseadistatud madalamale kiirusele, kui temperatuur langeb allapoole temperatuuri seaduspunkti. Et vältida mootori sagedast kiiruse vahetamist, kui õhutemperatuur kanalis on võrdne seatud temperatuuripunktiga, aktiveeritakse kiiruse lülitamise viivitusaeg.

Kaks viivitus võimalust erinevateks juhtudeks:
* Temperatuurianduril põhinev viivitusega lülitus ( valik U): mootor lülitub kõrgemale kiirusele, kui õhutemperatuur ületab 2 °C üle seatud termostaadi seadepunkti. Kui õhutemperatuur langeb alla termostaadi seaduspunkti, lülitub mootor eelseadistatud madalamale kiirusele. Seda skeemi kasutatakse õhutemperatuuri hoidmiseks 2 °C piires. Sellisel juhul on mootori kiiruse lülitid haruldased.
* Taimeril põhinev viivitusega lülitus ( valik U1): kui õhutemperatuur ületab seatud termostaadi seadepunkti, lülitub mootor kõrgemale kiirusele ja viivitusega lülitus taimer aktiveerub 5 minutiks. Kui õhutemperatuur langeb alla termostaadi seatud punkti, lülitub mootor tagasi madalamale kiirusele ja alles pärast 5 minuti pikkust taimeri loendust. Seda skeemi kasutatakse õhutemperatuuri täpseks reguleerimiseks. U1-võimalusega ventilaatori kiiruslülitusi tehakse sagedamini kui U-võimalusega ventilaatori tööloogika puhul, kuid minimaalne töötsükkel ühel kiirusel on 5 minutit.

Näide temperatuurianduri viiteaja kohta:
* Esialgsed tingimused:
– arvestuslikuks kiiruseks on määratud 60% maksimaalsest kiirusest
– töölävi on määratud 25°С
– õhutemperatuur kanalis on 20°С
* Ventilaator töötab arvestusliku kiirusega =60%
* Õhutemperatuur kanalis tõuseb
– Ventilaator töötab arvestusliku kiirusega =60%
* Õhutemperatuur kanalis saavutab 27°С
– Ventilaator töötab kiirusega =100%
* Õhutemperatuur kanalis langeb
– Ventilaator töötab kiirusega =100%
* Temperatuur kanalis saavutab taas 25 °C
– Ventilaator lülitub eelseadistatud arvestuslikule kiirusele =60%

Näide taimeri viiteaja kohta:
* Esialgsed tingimused:
– arvestuslikuks kiiruseks on määratud 60% maksimaalsest kiirusest
– töölävi on määratud 25°С
– õhutemperatuur kanalis on 20°С
* Mootor töötab kiirusega =60%
* Temperatuur kanalis tõuseb, saavutab 25 °C ja tõuseb pidevalt
* Ventilaator lülitub maksimaalsele kiirusele =100% ja viivitustaimer lülitub 5 minutiks sisse
* Temperatuur kanalis langeb
– ventilaator töötab maksimaalse kiirusega =100%
* Temperatuur kanalis saavutab 25 °C ja langeb pidevalt
* Pärast taimeri seiskumist lülitub mootor eelseadistatud arvestuslikule pöörlemiskiirusele (=60%).Pärast kiiruse lülitamist lülitub taimer uuesti 5 minutiks sisse
* Temperatuur kanalis tõuseb, saavutab 25 °C ja tõuseb pidevalt
* Pärast taimeri seiskumist lülitub mootor maksimaalsele kiirusele (=100%). Pärast kiiruse vahetust lülitub taimer uuesti 5 minutiks sisse.
* Viivitusajam aktiveerub iga kord, kui ventilaatori kiirus m

Tehniline info

Tooteinfo (ENG)